uc-1024x432

 

På H1-diagrammet pågår en dynamisk uppgående trend, där du kan enkelt skilja ut impulser från korrigeringen. För närvarande pågår är rörelsekorrigering, som redan står ut med en mycket stor del av den sista impulsen. Detta visar löptiden av korrigeringen. Korrigeringen närmar sig en viktig stödområde vid 1,0250 dvs samma nivå som föregående topp. Det bör noteras att den tidigare uppåtgående impulsen har startat i samma område. Vi bör börja leta efter köpsignalen.