Telekomjätten Ericsson får smäll på fingrarna. Kreditvärderingsinstitutet Fitch sänker Ericssons kreditbetyg till BBB- från BBB.

“Sänkningen och de negativa utsikterna återspeglar Ericssons varning för en svagare utrustningsmarknad 2017, vilket implicerar högre tryck på intäkter och rörelseresultat.Vi tror att marknadsutsikterna lär vara fortsatt utmanande i 2018 i ljuset av avsaknad av tydliga intäktsdrivkrafter på kort och medellång sikt.Bolagets anstängningar att strömlinjeforma verksamheten och förbättra lönsamheten innehåller beaktansvärda risker i utförandet, och visibiliteten är begränsad vad gäller Ericssons operationella profil efter omstruktureringen och på en konkurrensutsatt marknad för telekomutrustning”, skriver kreditvärderingsinstitutet Fitch.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here