Tro det eller ej, men den bästa investeringen är i fastigheter som kan inbringa kassaflöde. Guld och silver är bara medel för att nå målet. Långsiktig värdeökning, stabil avkastning och en förhållandevis låg risk – inte konstigt att många av världens rikaste väljer att investera i just fastigheter. Den som köper får vara tålmodig, och så är det – stabila investeringar ska få ta tid. Fastighetsmarknaden står under vissa tider still och andra år sticker priserna iväg uppåt. Ibland går priserna självklart ned som vi såg under början av 90-talet.

Det finns olika typer av fastigheter med olika egenskaper i form av risk ovh avkastning, t.ex olika spelplaner, ett hotell är inte samma sak dom en skogsfastighet. Fastighetsinvesteringar har dock en mängd fördelar som gör att många dras till dem.

Att investera i fastigheter är en relativt okomplicerad sak. Naturligtvis måste du räkna på din investering precis som med allt annat.

Fördelar med att köpa och investera i fastigheter är bland annat:

Realtillgångar erbjuder generellt ett bättre skydd mot inflation än monetära tillgångar
Investeringen är enkel att räkna på då många faktorer är kända och förutsägbara.
Investeringen är belåningsbar ofta upp till 75 %
Den är en långsiktig investering som går att skala upp

Att investera direkt i en fastighet kräver mycket kapital.Ofta innebär det att man som förstagångsinvesterare tar ett banklån för att finansiera köpet. Men hävstången med lånade pengar gör att du kan få en mycket god avkastning på ditt egna kapital och skattefördelar med hjälp av avskrivningar som minskar skattebasen varje år (vilken skatt du får betala beror på vilken typ av fastighet du äger, vad den är värd och vad du får för avkastning)

Som med allt annat så finns det också nackdelar:

Det krävs ofta en ganska stor kontantinsats för att köpa en fastighet
Varje fastighet är unik och två fastigheter kan inte ha samma läge
Svårt att diversifiera i fastigheter på grund av stora enhetsvärden
Fastighetscykler har stel utbudskurva som gör att där blir förskjutningar mellan hög- och lågkonjunktur
Fastigheter kräver en förvaltning – som dock kan vara aktiv till olika grad
Avsaknad för en gemensam handelsplats
Relativt höga transaktionskostnader ger långa transaktionstider

Kom ihåg: lägg inte pengar i investeringar som du inte förstår. En fastighet är ganska enkel att räkna på eftersom där inte finns alltför många parametrar och där finns några nyckeltal att hålla reda på. I grund och botten handlar det om att räkna ut inkomsten per kvadratmeter och år, räkna ut driften per kvadratmeter och år, räkna ut driftnetto genom att ta inkomsterna, dividera driftnetto med priset på fastigheten och jämför med ditt avkastningskrav på mellan 2 % och 10 % beroende på var i landet fastigheten befinner sig och räkna på betalnettot.

Totalavkastningen för svenska fastigheter 2016 uppgick till 13,9 procent enligt IPDs fastighetsindex. Siffrorna innebär den starkaste utvecklingen sedan 2007 och är det sjunde året i rad med positiv utveckling.

Om du inte vill investera i en fastighet själv men är lockad av fördelarna så kan du investera i fastigheter genom fastighetsföretag, t.ex :
Balder
Brinova
Capona
Castellum
Fabege
FastPartner
Heba
Hufvudstaden
Klövern
Kungsleden
LjungbergGruppen
Tornet
Wallenstam
Wihlborgs

Det största hindret som både jag och många andra har upplevt med fastighetsinvesteringar är att tröskeln att komma igång är väldigt hög. Det krävs de där 25 % för att komma igång.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here