Att kvinnor är bättre investerare än män finns det flera studier som visar på. Enligt undersökningen (Reuters) har gruppen kvinnor en 0,4 procent högre årlig avkastning på investeringar än gruppen män.

Kvinnor har en tendens att ha lite sämre självförtroende och drar sig för att överdriva saker, vilket är värdefullt som investerare. Kvinnor föredrar att lära sig om investeringar genom verkliga livserfarenheter snarare än traditionella metoder. Kvinnor sparar i regel mer på börsen än vad männen gör. Drygt 25 procent av kvinnor sparar varje månad, mot 16 procent av männen.

Bland de kvinnodominerade bolagen är stabila aktier, som ICA, H&M, Axfood, Astra Zeneca och Vitrolife.

 

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here