CFD är en förkortning av Contract For Differenceoch ger dig möjlighet att handla på skillnader i pris på en tillgång, t.ex aktier, råvaror, valutor eller index.

CFD är en derivatinstrument som ger investeraren en stor hävstång – kontrakter är produkter med hävstångeffekt, man använder ett mindre belopp och får exponering vars underliggande marknadsvärde är betydligt större. När du köper en CDF handlar du på förändringen. På så vis kan du handla i olja, guld eller valutor utan att faktiskt äga dem.

Och nu går vi till sk. Kassaflöde – det ekonomiska flädet mellan partnerna, som pågår under den tid eller fram till dess att det avslutas. Säljaren erhåller vinsten om priset är högre en referenspriset och köparen får vinsten om värdet är högre än det ursplungliga referensvärdet. Detta kallar vi för en kort och lång position.

CFD är relativt nytt i Sverige och har öppnat för en helt ny marknad för privatpersoner världen över. Handel men CFDs blir allt populärare i takt med intresset för aktiv handel ökar.

Det är samtidigt mycket stor utmaning att lyckas med handlandet av CFD eftersom det finns ett så press stort utval.

Handel med CFD är mycket föränderlig vilket gör att ibland måste besluten komma per omgående utan några som helst analyser, vilket i sin tur kan leda till oväntade följder . Positiva och negativa.

Observera att handel med hävstäng ökar din risk.

Fördelar:

– Enkelhet i prissättningen – CFD replikerar priset på en underliggande tillgång.

– Man kan handla i aktier, råvaror, valutor, räntor och index över hela världen.

– Med mindre kapitalinsats kan du nå en högre avkastning (hävstäng).

– 100% exponering mot tillgång, utan att fysiskt behäva öga den.

Nackdelar:

– Hävstäng ökar din risk (man bör läsa på ordentligt innan man satsar riktiga pengar).

Säkerhetskraven

CFD handlas med säkerhetskraven vilket också är den stora skillnaden jämfört med att handla den underliggande aktien i marknaden. Säkerhetskravet gör det möjligt att placera mer i positionen ön vad ditt konto är värt. Ju högre säkerhetskrav är desto hägre hävstäng kan du använda.

Ett exempel:

Låt oss anta att du vill köpa 1000 aktier där varje aktie kostar 100 kr/st. På traditionellt vis köper du då 1000 aktier för 100 kr /st, vilket innebär att du behäver ha 1000,000 kr. Om vi antar att säkerhetskravet är 10% så innebär det att du använder 10,000 kr av ditt kaåpital för att placera 100,000 kr.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here