Diagrammet H4 visar säljarnas dominans, samt högre bottnar och toppar. Priset har befunnit sig över motståndszonen 1261-1268 USD under en lång tid. Tjurarnas dominans ökar sannolikheten för ökningar. Priset korrigerar den senaste uppgången.

Priset ligger nära den nedre kanten av 1261-1268 USD, vilket täcker 50% av Fibo-avskaffandet. Uppgnågen med den ökande volymen kan orsaka ytterligare förstärkning av guld.

gold-futh4211016

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here