gu-4

  • Prognos: Ytterligare uppgångar till 1,30
  • Kommentarer: Priset är i hausse trend
  • Signal: CALL @ 1,3015 à 77% vinst, alternativet löper ut kl. 20:00

gu-op-4

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here